สำนักงานใหญ่
เลขที่ 83 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Head office
83 Panya-intra Road, Bangchan Klongsamwa Bangkok 10510 
Mobile :  081-645-0860 , 089-692-4466
Tel. 02-919-2599 , 02-919-26999 
Fax. 02-919-2399
E-mail : interconpest@gmail.com , inter-con@hotmail.com