อินเตอร์คอนกำจัดแมลง

 

IMG_0001IMG_0002

 

         วิธีการบริการป้องกัน-กำจัดมด 
       
               INTER-CON’S ANTS  CONTROL

ant

INTER-CON’S ANTS CONTROL การกำจัดมด มดเหล่านี้นับว่าเป็นแมลงที่ก่อความรำคาญมากที่สุด โดยมดจะเข้าไปรบกวนกัดกินอาหาร กัดต่อยและอาศัยตามซอกมุม ห้องครัว ตู้เสื้อผ้า โซฟา ห้องนั่งเล่น ฝ้าเพดานหรือบริเวณรอบๆอาคาร สนามหญ้าทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดมด โดยเฉพาะตามโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ห้องอาหาร ห้องครัว และอาคารบ้านเรือนจำนวนมาก มดจึงมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์

สิ่งที่ควรคำนึงและความร่วมมือการปฏิบัติงาน

1.ให้ความร่วมมือด้านความสะอาด สุขอนามัย เพื่อลดแหล่งหลบซ่อนและแหล่งเพาะพันธุ์
2.ควรเก็บอาหาร ภาชนะต่างๆปิดให้มิดชิด หรือล้างทำความสะอาดหลังการฉีดพ่นเคมี
3.อำนวยความสะดวกเพื่อการกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

INTER-CON’S METHOD

-สำรวจแหล่งหลบซ่อนหรือแหล่งเพาะพันธุ์ เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด
-ฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำตามแหล่งหลบซ่อน ซอกมุมต่างๆภายในอาคาร
-วางเหยื่อมดในบริเวณที่มดเดินผ่าน หรือในบริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้สารเคมีชนิดน้ำได้
-โรยเคมีผงกำจัดมดในบริเวณที่เหมาะสมไม่ฟุ้งกระจาย
-ฉีดพ่นสารเคมีรอบๆอาคาร ท่อน้ำทิ้ง ฝาท่อระบายน้ำ พุ่มไม้ ต้นไม้ สนามหญ้า
-ตรวจสอบประเมินผลการบริการอย่างต่อเนื่อง


INTER-CON’S CHEMICAL
      
สารเคมีที่บริษัทเลือกใช้จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเคมีอย่างน้อยทุก 3 เดือนต่อครั้งเพื่อป้องกันการดื้อยา

สารเคมี:-

ชื่อสาร Cypermethrin,Permethrin,Cyfluthrin,Deltamethrin,Fipronil,Imidacloprid,Zeta-Cypermethrin,Beta-Cyfluthrin

INTER-CON’S WARRANTEE
     
1.บริการดูแลกำจัดมดให้ตลอดระยะสัญญา
2.หากพบปัญหาการระบาดของมดสามารถเรียกใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

REMARK   
:การใช้สารเคมีจะคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงและประสิทธิภาพการกำจัดแมลงเป็นสำคัญ
:สารเคมีที่เลือกใช้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคระกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข(อย.)ทุกชนิด

วิธีการบริการป้องกัน-กำจัดแมลงสาบ

INTER-CON’S COCKROACHES CONTROL

cross02INTER-CON’S COCKROACHES CONTROL การควบคุมกำจัดแมลงสาบ แมลงเหล่านี้นับว่าเป็นแมลงที่ก่อความรำคาญมากที่สุด และเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่คนและสัตว์เลี้ยงได้ โดยแมลงจะเข้าไปรบกวนและกัดกินอาหารทุกชนิด แล้วขับถ่ายของเสียทิ้งไว้ทำให้อาหารเสีย มีกลิ่นเหม็น ด้วยสาเหตุดังกล่าวทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดแมลงสาบ ตามโรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง ห้องอาหาร ห้องครัว และบริเวณอาคารบ้านเรือนจำนวนมาก แมลงจึงมีผลความเป็นอยู่ของมนุษย์ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์

สิ่งที่ควรคำนึงและความร่วมมือการปฏิบัติงาน

1.ให้ความร่วมมือด้านสุขอนามัย ความสะอาด เพื่อลดแหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงสาบ
2.ควรเก็บอาหารภาชนะต่างๆปิดให้มิดชิดหรือล้างทำความสะอาดหลังการฉีดพ่นเคมี
3.อำนวยความสะดวกเพื่อการกำจัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

INTER-CON’S METHOD

-สำรวจแหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธุ์ เพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด
-ฉีดพ่นสารเคมีชนิดน้ำ ตามแหล่งหลบซ่อน ซอกมุมต่างๆภายในอาคาร
-วางเหยื่อหรือหยอดเจลในบริเวณพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้เคมีชนิดน้ำได้ หรือจุดที่มีการระบาดซ้ำซาก เช่นห้องครัว ห้องอาหาร ห้องเตรียมอาหาร
-วางกับดัก(บ้านแมลงสาบ)เพื่อประเมินผลหรือสำรวจการระบาดของแมลงสาบ
-ฉีดพ่นสารเคมีรอบนอกอาคารและพ่นควันท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำรอบอาคาร
-ตรวจสอบประเมินผลการบริการอย่างต่อเนื่อง

INTER-CON’S CHEMICAL
                    
สารเคมีที่บริษัทเลือกใช้จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเคมีอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลง

 สารเคมีชนิดน้ำ:-ชื่อสารCypermethrin,Permethrin,Cyfluthrin,Deltamethrin,Fipronil,Imidacloprid,Zeta-Cypermethrin,Beta-Cyfluthrin

สารเคมีชนิดเหยื่อ:-ชื่อสาร Fipronil,Imidacloprid,Hydramethynon,Perthrin

ประเภทกับดัก:-บ้านแมลงสาบ
    
INTER-CON’S WARRANTEE

1.บริการดูแลกำจัดแมลงสาบให้ตลอดระยะสัญญา
2.หากพบปัญหาการระบาดของแมลงสาบสามารถเรียกใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

REMARK   

:การใช้สารเคมีจะคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงและประสิทธิภาพการกำจัดแมลงเป็นสำคัญ
:สารเคมีที่เลือกใช้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคระกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข(อย.)ทุกชนิด

 

วิธีการบริการป้องกัน-กำจัดหนูหรือสัตว์ฟันแทะ      

INTER-CON’S RODENTS CONTROL

cross04

INTER-CON’S RODENTS CONTROL การป้องกันกำจัดหนูในอาคาร บ้านพักอาศัยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยในการดำรงชีวิตของหนู การป้องกันจึงต้องดำเนินการไม่ให้มีหนู หรือมีหนูเหลือจำนวนน้อยที่สุด วิธีการควบคุมกำจัดหนูมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่และควรได้รับความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นๆ ด้านสุขอนามัย สภาพแวดล้อม หรือช่องทาง เข้า-ออกของหนู

สิ่งที่ควรคำนึงและความร่วมมือการปฏิบัติงาน

1.ให้ความร่วมมือดูแลสถานที่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยสภาพแวดล้อมปิดช่องทางหนู
2.สำรวจร่องรอยของหนูแหล่งที่อยู่อาศัย ทางเข้า-ออก เส้นทางหาอาหาร รอยกัดแทะ มูลของหนู
3.จุดวางเหยื่อพิษหรือเหยื่อพิษไม่ควรเคลื่อนย้าย หรือออกจากอุปกรณ์ ด้วยตนเอง


INTER-CON’S METHOD

- สำรวจประชากรหนูแหล่งเส้นทางหากิน การเข้าทำลายเพื่อเลือกใช้วิธีการโดยใช้สารเคมีประเภทตายช้า ตายเร็ว หรือวางกับดักต่างๆเช่น วางกระดานกาว หรือกรงดักหนู
-กำหนดจุดสถานีวางเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร วางกระดานกาวบริเวณภายในอาคาร
-จัดทำแผนผังกำหนดจุดสถานีเหยื่อพิษหรือจุดวางกระดานกาว,วางกับดัก
-สลับหมุนเวียนเปลี่ยนเหยื่อพิษ หรือเหยื่อล่อเพื่อป้องกันการเรียนรู้ของหนู
-ติดตามประเมินผลประชากรหนู รอยกัดแทะเหยื่อ จำนวนติดกับดักเพื่อวิเคราะห์ผล

INTER-CON’S CHEMICAL         

สารเคมีที่บริษัทเลือกใช้จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเคมีทุก 3 เดือนเพื่อป้องกันการเรียนรู้ของหนู และเคมีทุกชนิดได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

  
1.สารเคมีประเภทตายช้าคุณสมบัติไม่ทำให้หนูเข็ดเหยื่อคือ:-

- Bromadiolone,Coumatetralyl,Difethialone,Flocoumafen


2.สารเคมีประเภทตายเร็วคุณสมบัติอาจทำให้หนูเข็ดเหยื่อแต่หยุดการทำลายฉับพลันคือ:-
- Zinc Phosphide,Arsenic

3.ประเภทไล่:-สารจากพืชธรรมชาติ(สเปรย์ฉีดพ่นเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดหรือบนฝ้าเพดาน)

4.ประเภทกับดัก:-กาวดักหนู,กรงดัก ,กับตี                          
5.ประเภทอุปกรณ์:-กล่องใส่เหยื่อพิษสำเร็จรูป,กล่องใส่แผ่นกาวดักหนู
          

INTER-CON’S WARRANTEE

1.บริการดูแลติดตามผลกำจัดหนูให้ตลอดตามระยะสัญญา
2.หากท่านพบปัญหาการระบาดของหนู สามารถเรียกใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

วิธีการบริการป้องกัน-กำจัดยุง 

INTER-CON’S MOSQUITOES CONTROL

cross03


INTER-CON’S MOSQUITOES CONTROL
 การควบคุมกำจัดยุง ยุงเป็นแมลงที่ทุกคนรู้จักกันดีมีแพร่กระจายทั่วโลกทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ยุงทุกชนิดจะวางไข่ในน้ำ หรือบริเวณที่ชื้นแฉะ ตัวอ่อนหรือลูกน้ำจะหากินอยู่ตามผิวน้ำ ยุงที่ดูดเลือดจะเป็นยุงตัวเมีย ในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดเช่นยุงบ้าน หรือยุงรำคาญ(Culex sp.) ยุงลาย(Aedes sp.)ยุงก้นปล่อง(Anopheles sp.)ยุงเสือ (Mansonia sp.)การควบคุมกำจัดยุงมีหลายวิธีการการกำจัดจะแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะชีววิทยาและนิเวศวิทยาต่างกัน แต่หลักการทั่วไปจะคล้ายกัน

สิ่งที่ควรคำนึงและความร่วมมือการปฏิบัติงาน

1.ให้ความร่วมมือ ทำลายแหล่งน้ำ หรือเทน้ำในภาชนะที่ไม่ใช้ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
2.ท่อระบายน้ำไม่ควรมีน้ำขังนิ่ง ควรเป็นระบบน้ำไหลสะดวก และมีระบบป้องกันยุงเข้าสู่ภายในอาคาร
3.อำนวยความสะดวก เพื่อให้การกำจัดครอบคลุมทุกพื้นที่ทำบริการ
4.การกำจัดยุงหรือแมลงบิน บริษัทเข้าดำเนินการกำจัดให้ตามจำนวนครั้งตามสัญญาเท่านั้น
INTER-CON’S METHOD

- สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งพักอาศัยเพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด
- ฉีดพ่นสารเคมีหรืออบควันบริเวณพุ่มไม้ ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำรอบๆอาคาร
- โรยทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำบริเวณที่มีน้ำขัง ท่อระบายน้ำรอบๆอาคาร
- อบละอองหรืออบควันภายในอาคารเพื่อกำจัดยุงภายในอาคาร
- ตรวจสอบประเมินผลเพื่อวิเคราะห์ผลการกำจัด

INTER-CON’S CHEMICAL
                     
สารเคมีที่บริษัทเลือกใช้จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเคมีทุก 3 เดือนเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลง

สารเคมี:-

-ชื่อสารCyfluthrin,Deltamethrin,Permethrin,Cypermethrin,Imidacloprid,Temphos   
 

ชนิดกำจัดลูกน้ำ:-

-ชื่อสารTemphos    

INTER-CON’S WARRANTEE

1.บริการดูแลกำจัดยุงตามที่เสนอให้พิจารณาตามจำนวนครั้งตลอดระยะสัญญา
2.การให้บริการแมลงบินจะไม่รับการแก้ไขปัญหามากกว่าระบุไว้ตามสัญญา(จำนวนครั้งต่อเดือน)เท่านั้น

REMARK   

:การใช้สารเคมีจะคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยสัตว์เลี้ยงและประสิทธิภาพการกำจัดแมลงเป็นสำคัญ
:เคมีที่เลือกใช้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข(อย)ทุกชนิด

วิธีการบริการป้องกัน-กำจัดแมลงวัน

INTER-CON'S FLIES CONTROL

fly

INTER-CON’S FLIES CONTROL การควบคุมกำจัดแมลงวันนับว่าเป็นแมลงที่มีความใกล้ชิดกับคนมากและก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากในด้านสาธารณสุขและปศุสัตว์เนื่องจากแมลงวันเป็นพาหะนำโรคจากแหล่งต่างๆมาสู่คนและสัตว์โดยตรง แมลงวันมีระยะวงจรชีวิตที่สั้นและเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้

สิ่งที่ควรคำนึงและความร่วมมือการปฏิบัติงาน

1.ดูแลด้านสุขาภิบาล สภาพแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์
2.การจัดเก็บขยะควรนำมาใส่ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด มีการจัดเก็บอย่างสม่ำเสมอ นำขยะไปฝังหรือเผา
3.ระบบควบคุมแมลงวันเข้าสู่ภายในอาคารโดยมุ้งลวด การใช้กรงดัก การดักด้วยไฟฟ้าและแสงไฟ
4.อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานเพื่อให้การกำจัดครอบคลุมทุกพื้นที่ทำบริการ

INTER-CON’S METHOD

-สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งพักอาศัยเพื่อเลือกใช้สารเคมีและวิธีการกำจัด
-ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมหนอนแมลงวันที่แหล่งเพาะพันธุ์  
-ฉีดพ่นสารเคมีหรืออบควันบริเวณพุ่มไม้ แหล่งแพร่พันธุ์หรือแหล่งเกาะพักรอบๆอาคาร
-พ่นละอองเคมีภายในอาคารหรือรอบนอกบริเวณพุ่มไม้ แหล่งแพร่พันธุ์หรือแหล่งเกาะพักรอบๆอาคาร
-โรยเกร็ดเคมีเหยื่อพิษบริเวณแหล่งแพร่พันธุ์หรือแหล่งเกาะพัก
-ตรวจสอบประเมินผลจำนวนประชากรเพื่อวิเคราะห์ผลการกำจัดแมลงวันอย่างต่อเนื่อง

INTER-CON’S CHEMICAL

สารเคมีที่บริษัทเลือกใช้จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนเคมีทุก 3 เดือนเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลง

สารเคมี:-

-ชื่อสาร Cyfluthrin,Deltamethrin,Permethrin,Cypermethrin,Imidacloprid,temphos

ชนิดเหยื่อพิษ:-  ชื่อสาร Imidracloprid   
              

INTER-CON’S WARRANTEE

 1.บริการดูแลกำจัดแมลงวันตามที่เสนอให้พิจารณาตลอดระยะสัญญา
 2.การให้บริการแมลงบินจะไม่รับการแก้ไขปัญหามากกว่าระบุไว้ตามสัญญา(จำนวนครั้งต่อเดือน)

REMARK    

:การใช้สารเคมีจะคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยงและประสิทธิภาพการกำจัดแมลงเป็นสำคัญ
:สารเคมีที่เลือกใช้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข(อย.)ทุกชนิด